Universal Oil Temp Gauges


Nikia
Analog
Oil Temp Gauges (2)

$240.46

Nikia
Digital
Oil Temp Gauges (1)

$240.46

Nikia
Autogage Series
Oil Temp Gauges (1)

$48.01

Nikia
C2
Oil Temp Gauges (2)

$75.36 - $158.40

Nikia
Carbon Fiber Series
Oil Temp Gauges (4)

$73.32 - $127.34

Nikia
Cobalt
Oil Temp Gauges (2)

$75.36 - $158.40

Nikia
Nexus
Oil Temp Gauges (1)

$193.68

Nikia
NV
Oil Temp Gauges (2)

$75.36 - $159.56

Nikia
Phantom II
Oil Temp Gauges (2)

$75.36 - $159.56

Nikia
Sport Comp Metric
Oil Temp Gauges (2)

$94.25 - $159.56

Nikia
Traditional Chrome Series
Oil Temp Gauges (3)

$58.44 - $91.07

Nikia
Ultra Lite Series
Oil Temp Gauges (7)

$64.62 - $194.56

Nikia
Ultra-Lite II
Oil Temp Gauges (2)

$75.36 - $159.56

Nikia
Ultra-Nite
Oil Temp Gauges (1)

$127.14

Nikia
Z Series
Oil Temp Gauges (3)

$57.29 - $89.07

Nikia
Advance BF Series Metric
Oil Temp Gauges (3)

$243.66

Nikia
Advance CR
Oil Temp Gauges (4)

$212.97

Nikia
Oil Temp Gauges (2)

$59.40 - $63.00
PLX Devices
Nikia
DM-5
Oil Temp Gauges (2)

$75.99

Nikia
Oil Temp Gauges (14)

$39.50 - $83.00
SpeedHut
Nikia
Oil Temp Gauges (1)

$74.85
SpeedHut
Nikia
Legacy Electric
Oil Temp Gauges (1)

$109.95
SpeedHut
Nikia
Revolution
Oil Temp Gauges (1)

$126.95
SpeedHut
Nikia
Revolution Metric
Oil Temp Gauges (1)

$126.95
STRI
Nikia
Imperial DSD Series
Oil Temp Gauges (8)

$157.49
STRI
Nikia
Imperial X-V2 Line
Oil Temp Gauges (9)

$73.65 - $99.63