Universal Nitrous Switches


Nikko
Nitrous Switches (2)

$106.30 - $113.40

Nikko
EFI Fuel Pressure Safety Switch
Nitrous Switches (2)

$57.84 - $60.78

Nikko
TPS Sensing Switch
Nitrous Switches (1)

$111.75

Nikko
Nitrous Switches (18)

$9.70 - $75.49

Have you seen these Passat parts?